• slayt
Duyurular

Değerli ziyeretcilerimiz,

Yayınlanan yazılar hakkındaki düşüncelerinizi merak etmekteyiz. Görüşlerinizi bizlerle paylaşırsanız memnun oluruz. 


GÜL-DER OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI VE GÜNDEM

 

                Derneğimiz Yönetim Kurulu’nun 01.04.2024 tarihinde yapılan toplantısında,

                Olağan Genel Kurul’un 21.04.2024 Pazar saat:12.00’de dernek merkezinde aşağıda belirtilen gündemle toplanması, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 28.04.2024 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

                GÜNDEM:

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Divan Heyeti seçimi
  3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu iç denetim raporlarını okunması ve ibrası
  4. Dernek zorunlu organlarının ve Anadolu Federasyonu Genel Kurul delegelerinin seçimi
  5. Dilek, temenniler ve kapanış.

 

Önemli rica olunur.

 

                                                                                                                                                                                              GÜL-DER Yönetim Kurulu

               


Dernek Okuma Grubu Kitap Listesi.

- Hayvan Çiftliği. GEORGE ORWEL

- İslam Deklarasyonu. ALİYA İZETBEGOVİÇ

- Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev. ETİENNE DE LA BOETİE

-Ya Tahammül Ya Sefer. MUSTAFA KUTLU

- Dine Karşı Dın. ALİ ŞERİATİ  

- Sokrates'in Savunması. PLATON

- Sır. MUSTAFA KUTLU

- Hükümdar. NICCOLO MACHIAVELLI


Çorum Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 0   0
EURO 0   0
       
Özlü Sözler
Bir insana yapılacak en büyük kötülük, ona umut verip sonra hiçbir şey olmamış gibi gitmektir. Friends
DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ


     GÜL GENÇLİK, EĞİTİM, KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEGİ

 

     Derneğin Adı ve Merkezi:

 

     Madde 1: Derneğin adi, "Gül Gençlik, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Demeği’dir.

     Derneğin merkezi Çorum'dur.

     Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

 

     Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ve Faaliyet Alanı:

         

     Madde 2: Dernek;

     -Kültürel, ilmi, tarihsel ve ahlaki değerlerin korunması, yaşatılması ve

geliştirilmesi için sosyal ve bilimsel çalışmalar yapmak,

    -Beden ve ruh yönünden sağlıklı, kültürel yönden nitelikli, insanlığa yararlı ve ahlaki değerleri önceleyen bir neslin yetişmesine katkı sağlamak,

     -Toplumsal dayanışma ahlakının geniş bir zemine yayılmasını temin etmek suretiyle muhtaç kimselerin her turlu maddi ve manevi ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak,

     -İnsan haklarının korunmasını sağlamak, temel insani hak ve özgürlükleri ihlal edilen mağdur, mazlum, mülteci, sığınmacı ve sığınma başvurusu yapanlara her türü maddi, manevi ve hukuki destekte bulunmak amacıyla kurulmuştur.

 

     Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Birimleri:

 

1- Derneğin amacını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler doğrultusunda bilimsel

araştırmalar yapmak ve yaptırmak,

 

2- Dernek amaçlan doğrultusunda her türlü toplantı ve gösterileri yapmak, seminer, konferans, panel, açık oturum, sempozyum, ödüllü/ödülsüz yarışmalar, dil kursları vb. düzenlemek,

 

3- Bu çerçevede; her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek dokümantasyon merkezi ve kütüphane oluşturmak, yayınevi kurmak, dernek çalışmalarını duyurmak için gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

 

4- Dernek faaliyetlerinin duyurulduğu web sitesi kurmak, radyo, tv. vb. iletişim araklan kurmak ve isletmek, mevcut yerel ve ulusal basın yayım organlarımda alanı ile ilgili kültürel, eğitsel sayfalar, köşeler hazırlamak, radyo ve tv istasyonları için programlar yapmak, kamuya yönelik özel video, sinevizyon, multivizyon vb. programlar hazırlamak,

 

5- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her turlu teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

 

6- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardim toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurtiçinden ve yurtdışından bağış kabul etmek,

 

7- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla sergi, kermes, fuar vb. düzenlemek, iktisadi, ticari ve sanayi isletmeler kurmak ve isletmek,

 

8- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi vb. etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

 

9- Üyelerinin yararlanmaları ve vakitlerini verimli değerlendirmeleri için lokal ve spor tesisleri açmak, spor kulübü, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

 

10- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek vb. zaruri ihtiyaçlarını ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

 

11- lhtiyac sahibi Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere yurt içinde ve yurtdışında her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapmak, bu öğrenciler için yurt, kütüphane, dershane, etüt evleri, kurs, enstitü, ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri ve her kademede okullar açmak ve bu tür müesseselere ayni ve nakli yardımda bulunmak,

 

12- Türkiye'de veya başka ülkelerde meydana gelebilecek olan deprem, sel, yangın, heyelan vb. her türlü afete maruz kalan afetzedelere ihtiyaçları olan maddi ve manevi yardımlarda bulunmak, bu maksatla afet hallerinde görevlendirilmek üzere ekipler hazırlamak, ekiplerin eğitimini gerçekleştirmek ve gerekli olan ihtiyaç maddelerini hazır bulunduracak depolama faaliyetleri yapmak,

 

13- Deprem, savaş vb. gibi tabi afet ve zor durumlar nedeniyle mülteci, muhacir, geçici sığınmacı ve sığınmacı durumuna düşenlerin vb.nin gıda, sağlık, giyim, temizlik malzemesi vb. ihtiyaçlarını temin etmek, mülteci veya muhacirlerin iş kurma ve barınma gibi gereksinimlerini karşılamak,

 

14- Yol, köprü, çeşme, su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, okul, sosyal ve kültürel tesisler, ibadethane vb. yapılar yaptırmak, tamir islerini üstlenmek veya yapılmasına yardımcı olmak,

 

15- İnsan varlığının devam etmesi için gerekli olan tabiatın korunması amacı ile her türlü canlı ve cansız varlığın doğal dengesi içerisinde himayesine matuf faaliyetler ile ağaçlandırma yapmak ve benzeri faaliyetlere katkı sağlamak, dernek üyeleri adına hatıra ormanı oluşturmak,

 

16- Maddi hiçbir karşılık beklemeksizin temel insan hak ve özgürlükleri konusunda mağdur olmuş kişilere ve ailelerine her türlü maddi, manevi ve hukuki yardımda bulunmak ve bu amaçla kampanyalar düzenlemek,

 

17- Çalışanların mesleki performanslarının arttırılması; ev hanımları, çocuklar, özürlüler ve issiz gençlerin meslek edinmeleri; kimsesiz ve yardıma muhtaç fertlerin ve yaslıların barınma, korunma ve bakımları için ulusal ve uluslar eresı projeler yapmak, yaptırmak, yapılan projelere ortak olmak,  

  

18- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz mal satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

 

19- Amaçların gerçekleştirilmesi için gerek duyulması halinde vakıf veya federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak,

 

20- Uluslar arası faaliyetlerde bulunmak, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje  bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak,

 

21- Derneğin amacı ile ilgili bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf sendika vb. sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

 

22- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden, isçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yârdim almak ve adı gecen kurumlara maddi yardımda bulunmak, gerçekkleştirilmesi için gerekli görülmesi halinde 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

 

23- Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

Başkan'ın Mesajı
Aidat Borcu Sorgulama
Güldeste Yazıları
MUHSİN TAHA SELÇUK

YİĞİT GÖKDERE

NECAT YAZICI

NECAT YAZICI

BAHADIR BAYRAM

M. UBEYDULLAH BOZDOĞAN

NECAT YAZICI

SELAHATTİN GENÇKAN

NECAT YAZICI

MUSTAFA SEFA ÇAKIR

MUSTAFA SEFA ÇAKIR

MELİH AHISHALI

SELAHATTİN GENÇKAN

SELAHATTİN GENÇKAN

İLKER YILMAZ

NECAT YAZICI

MUSTAFA SEFA ÇAKIR

SELAHATTİN GENÇKAN

SELAHATTİN GENÇKAN

Son Ziyaretçi Yorumları
Selahattin GENÇKAN
Web sitemiz hizmete girmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbım utandırmasın.


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Günlük Gazeteler
Gül Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği © Copyright 2019  V4.0 Tüm Hakları Saklıdır. Hazır Dernek Sitesi
Top